Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania
30 okt 2020

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza a Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra – vyhlasuje výberové konanie na funkciu RIADITEĽA / RIADITEĽKY.

Prílohy:
Výberové konanie Prievidza (PDF)
Výberové konanie Nitra (PDF)

Výberové konanie Prievidza

Výberové konanie Prievidza

Výberové konanie Nitra

Výberové konanie Nitra