Príchod piaristov na Slovensko

18 jan 2009

{phocagallery view=category|categoryid=2|
imageid=0|limitstart=0|limitcount=1|
detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|float=left|overlib=1}

  Príchodom piaristov do Podolínca v roku 1642 sa na Slovensko dostala rehoľa, ktorá najmä v 18. a 19. storočí významne prispela k duchovnému, kultúrnemu, ale aj technickému rozvoju v celej Európe. Celkovo riadili piaristi na Slovensku 11 gymnázií a krátky čas aj Collegium oeconomicum v Senci. Mnohí z nich prednášali na univerzitách a v kňazských seminároch.Piaristi vychovali slovenskému národu významné osobnosti, ako napr. biskupov: J. Vojtaššák, M. Bubnič, K. Kmeťko; kňazov – národovcov: A. Hlinka, Dr. J. Tiso; spisovateľov: J. Nižňanský; maliarov: F. Belopotocký, Ľ. Fulla.

 {phocagallery view=category|categoryid=2|
imageid=117|limitstart=2|limitcount=1|

detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|float=right|overlib=1} Po príchode piaristov do Podolínca v roku 1642 patril kláštor nemeckej provincii. Prvým provinciálom sa stal rímsky rodák a priamy spolupracovník sv. Jozefa Kalazanského Ján Dominik Franko, ktorý priviedol piaristov zo Stážnice do Podolínca. Postupne boli založené ďalšie domy: Prievidza (1666), Brezno (1673), Svätý Jur (1685), Nitra (1701), Krupina (1720). Rehoľa sa prudko rozvíjala a preto sa viceprovincia zmenila na samostatnú provinciu. stalo sa tak v roku 1721. Vďaka početnému dorastu bolo možné otvárať ďalšie kolégiá na Slovensku a to v mestách Ružomberok, Sabinov, Senec, Trenčín, Banská Štiavnica. Tereziánske a jozefínske reformy mali neblahý vplyv na piaristické školy a spôsobili úbytok žiakov.

     Dôsledkom trestných opatrení Bachovho absolutizmu za revolúcie sa z 11 piaristických gymnázií na Slovensku v roku 1850 otvorilo len vyššie gymnázium v Nitre a v Banskej Štiavnici a nižšie v Trenčíne a v Leviciach.

     Po roku 1864 rastie počet gymnázií na osem a posledné obnovuje svoju činnosť gymnázium v Podolínci v roku 1867. Po vzniku ČSR boli všetky piaristické gymnáziá poštátnené, a tak väčšina piaristov odišla na územie dnešného Maďarska.

     V roku 1930 prišlo k rozdeleniu bývalej Uhorskej provincie. Slovenská provincia bola kanonicky zriadená 9. júla 1930. Prvým provinciálom sa stal páter A. Czerhelyi. V roku 1934 vedenie prešlo do rúk pátra J. Braneckého. V roku 1950 boli rehoľníci internovaní, väčšinou vo Svätom Beňadiku. V 50-tych rokoch aj piaristov stihol osud všetkých reholí. Boli odvlečení do koncentračných táborov a kláštory boli zatvorené. Zásluhou pátra Horvátika však rehoľa nevymrela. Po roku 1968 tajne zhromažďoval nových rehoľníkov, a tak po revolúcii 1989 mohla rehoľa vyjsť na svetlo sveta s väčším počtom členov, než mala pri zrušní v roku 1950.

     V súčasnosti sú na Slovensku štyri kláštory, a to v Nitre, Prievidzi, Trenčíne a vo Svätom Jure. V Nitre je Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského spolu s provincialátom a študentátom. V Prievidzi je Základná škola Františka Hanáka a v Trenčíne je Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého. Pri zriaďovaní týchto škôl bol provinciálom P. J. Horvátik Sch.P., neskôr ho vystriedal P. E. Švec Sch.P. a v súčasnosti je provinciálom P. J. Kováč Sch.P.

Ďalšie informácie o histórii nášho rádu sa dozviete aj v nasledujúcich publikáciách:

DATABÁZA PUBLIKÁCIÍ O PIARISTOCH

     Tí, ktorí by mali záujem o podrobnejšie informácie o piaristoch, môžu sa obrátiť na adresu:

    Kolégium piaristov, Piaristická 8, 949 01 NITRA