Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva i piaristu

26 mar 2012
    Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva a vedy si dnes z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu prevzali medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave. Pracovníci v oblasti školstva boli odmenení za dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj inovatívne prístupy vo vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a talentovaných žiakov. Spomedzi 50 osobností odovzdal minister ocenenie Malej medaily sv. Gorazda aj P. Jánovi Žákovicovi, SchP, za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, pri rozvoji cirkevného školstva a duchovnej formácie mládeže.
    Ďakovný list ministra školstva za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese dosiahnuté v práci s nadanými žiakmi v oblati medzinárodných projektov a kultúrnych aktivít si prevzala aj učiteľka Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi Mgr. Dagmar Tragorová.

     Ocenenia nesúce meno sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom, ale aj pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života už od roku 1997. Návrhy na udelenie ocenení predkladajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) orgány štátnej správy v školstve, občianske združenia, rôzne inštitúcie, rektori vysokých škôl alebo riaditelia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR či jednotlivci prostredníctvom príslušných krajských úradov. Tie následne posudzuje komisia ministra pre morálne oceňovanie, ktorej členmi sú poprední predstavitelia rezortu školstva, ako aj iných oblastí spoločenského života.

zdroj: www.minedu.sk