XI. ročník Kalazanských športových hier

10 jún 2011
Kalazanské športové hry sú športovým podujatím piaristických gymnázií so zameraním na aktívne zapojenie detí a mládeže v oblasti športu. Jednotliví žiaci a študenti súťažia v disciplínach ako futbal, volejbal, šach, stolný tenis a atletika.Zmyslom projektu je podporiť deti a mládež prostredníctvom športovej súťaživosti v rozvíjaní fyzickej i duchovnej kondície, rozvíjať ich sebarealizáciu v oblasti športu a kreatívnym využívaním času mladého človeka bojovať proti násiliu, kriminalite a drogovej závislosti. Zároveň sa naskytuje príležitosť objavovať mladé športové talenty. Cieľom tohto podujatia je však vytvoriť aj príjemnú atmosféru na stretnutie študentov z jednotlivých piaristických škôl, aby sa spoznali a vytvárali nové priateľstvá.

XI. ročníka Kalazanských športových hier, ktoré tento rok 9. júna 2011 hosťovalo Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne, sa zúčastnilo 180 študentov z piaristických škôl v Trenčíne, Nitre a Prievidzi. Celkovo bolo do projektu zapojených 250 mladých ľudí. Podujatie bolo realizované aj vďaka podpore Nadácie Poštovej banky a Rehole piaristov na Slovensku.

Po sv. omši, ktorú celebroval P. Ján Kováč, SchP, (provinciálny predstavený Rehole piaristov na Slovensku), sa začalo športové zápolenie v jednotlivých športových disciplínach. Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu súťažiaci nastúpili s veľkým odhodlaním. Po niekoľkohodinových súťažných disciplínach v atletike, volejbale, futbale, stolnom tenise a šachu bolo rozhodnuté. V celkovom hodnotení sa školy umiestnili na nasledujúcich pozíciách:


1. miesto – Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

2. miesto – Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

3. miesto – Spojená piaristická škola Františka Hanáka v Prievidzi.


Nakoniec nebolo porazených a všetci mladí ľudia odchádzali s pocitom pekne stráveného dňa nielen pri športe, ale aj v spoločenstve svojich rovesníkov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční o rok na pôde Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

FOTOGALÉRIA

 

Médiá o Kalazanských športových hrách:

TK KBS – XI. ročník Kalazanských športových hier

TV LUX – Správy TV LUX – 10.6.2011 o 20:00 hod.