Pracovná návšteva v Španielsku

09 nov 2009
{phocagallery view=category|categoryid=30|
imageid=0|limitstart=1|limitcount=1|
detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|float=left|overlib=1}   V dňoch 2. – 6.novembra 2009 sa uskutočnila recipročná pracovná návšteva riaditeľov našich piaristických škôl v Španielsku. Riaditelia škôl Mgr. Katarína Čurillová, Mgr. Ján Vojtek a P. PaedDr. Juraj Ďurnek SchP spolu s riaditeľom rehoľného školského úradu P.Ing. Jánom Žákovicom SchP navštívili piaristické školy v Aragónskej provincii. Prezreli si školy v Zaragoze, Barbastre, Peralte de la Sale, Jaca, kde si vymenili skúsenosti v riadení a hodnotení úrovne škôl. Z pracovnej návštevy vzišli aj ponuky na užšiu spoluprácu medzi našimi školami v Španielsku a na Slovensku.