Logo Piaristického roku povolania

Logo Piaristického roku povolania
29 jan 2012

Logo má tvar špirály, ktorá vyjadruje myšlienku dynamiky, rastu, života; myšlienku, ktorú uskutočňujú piaristi. Písmeno C, ktoré je v strede znaku, znamená nášho zakladateľa – sv. Jozefa Kalazanského (C od španielskej a latinskej formy mena Calasanz / Calasantius). Jeho život a charizma dáva zmysel a dynamiku tomuto všetkému a zároveň spája všetkých piaristov na svete.

Farby postáv znamenajú multikultúrnosť a pluralizmus, ktorý túžil mať Kalazanský vo svojich školách, a tiež rozmanitosť krajín, v ktorých pôsobia piaristi.

Postavy tvoriace špirálu môžu odzrkadľovať rôzne veci – osoby v pohybe, vtáky, kríže, hviezdy… Ak prijmeme, že sú to osoby, vidíme, že najmenší idú za väčšími. To poukazuje na zmysel výchovy: mladší ide za starším, učiteľ pomáha žiakovi rásť a my, piaristi, pomáhame rásť tým najmenším… No a všetci kráčame za Kristom.