Zákaz slávenia sv. omší pre verejnosť do 31.3.2020

Zákaz slávenia sv. omší pre verejnosť do 31.3.2020
10 mar 2020

Drahí veriaci, na základe rozhodnutia štátnych orgánov Konferencia biskupov Slovenska prijala zákaz slávenia svätých omší v katolíckych kostoloch na Slovensku pre zhoršenú epidemiologickú situáciu od 10. – 23.3.2020. Týka sa to aj našich piaristických kostolov v Nitre, Prievidzi, Trenčíne a vo Svätom Jure. Kostoly budú prístupné na modlitbu ako doteraz s informáciami, kedy budete môcť pristúpiť k Sviatosti zmierenia.

Pôvodná informácia: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Aktualizované 20.3.2020: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320016

 

PRIEVIDZA:

Pobožnosti aj verejné bohoslužby sa rušia od 10.3. do 23.3. vrátane.

Úmysly sv. omší budeme slúžiť súkromne, čiže budú odslúžené tak, ako ich máte zahlásené. Ak by ste svoj úmysel chceli presunúť na II. štvrťrok, napíšte nám 📲SMS správu na 0949 137 724 (prosíme nevolať, iba sms).

Sviatosť zmierenia 🗣 ponúkame každý deň od 18:00 do 19:00.

Náš chrám bude otvorený od 8:00 do 19:00 na tichú modlitbu.

Ďakujeme vám a zostávame v modlitbách!

TRENČÍN:
Pobožnosti aj verejné bohoslužby sa rušia od 10.3. do 23.3. vrátane.
Úmysly sv. omší budeme slúžiť v inom termíne, o čom vás budeme informovať.

Predsieň kostola bude otvorená od cca 8:00 do 18:00 na tichú modlitbu.
Ďakujeme vám a zostávame v modlitbách!

NITRA:

Sviatosť zmierenia 🗣 ponúkame každý deň od 17:00 do 18:00.

Pobožnosti aj verejné bohoslužby sa rušia od 10.3. do 23.3. vrátane.

Úmysly sv. omší budeme slúžiť súkromne, čiže budú odslúžené tak, ako ich máte zahlásené.

Predsieň kostola bude otvorená od cca 7:00 do 18:00 na tichú modlitbu.

Ďakujeme vám a zostávame v modlitbách!