Stretnutie vyšších rehoľných predstavených našej rehole

Stretnutie vyšších rehoľných predstavených našej rehole
18 okt 2011
V Peralte de la Sal (Španielsko), v rodisku sv. Jozefa Kalazanského, začalo dňa 16. októbra 2011 stretnutie vyšších rehoľných predstavených nášho rádu. Do 30. októbra 2011 budú pátri provinciáli a viceprovinciáli jednotlivých provincií a viceprovincií spolu s pátrom generálom prejednávať jednotlivé oblasti smerovania rehole so zvýšenou pozornosťou na duchovný rast jednotlivých členov nášho rehoľného spoločenstva.