Spolupráca v Prievidzi

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi

 

1. DOTAZNÍK

Ako ste boli informovaní, aktuálne pripravujeme vizitáciu našich škôl. Chceme vás teda poprosiť o spoluprácu vo vyplnení dotazníka, ktorý nám pomôže pri hodnotení a diskutovaní o tom, ako jednotlivé úlohy v našich školách plníme a zároveň vyjasní očakávania, ktoré od našich škôl máte.

Dotazníky sú anonymné a ich vyplnenie nebude trvať dlhšie ako 10 minút.

-> Dotazník pre rodičov Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi

-> Dotazník pre študentov Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi

 

2. BUĎTE INFORMOVANÍ

Chcete vedieť o krokoch, ktoré podnikáme v napĺňaní vízie? Dajte nám svoj e-mail a my vás budeme informovať.

Vyplňte prosím, tento formulár.

 

3. PRINCÍPY VÍZIE

Princípy Piaristických škôl, ktoré chceme vo vízii napĺňať:

  1. Dieťa je stredobodom nášho záujmu a všetkých prác v škole. Vážime si jeho osobnosť, zameriavame sa na budovanie jeho charakteru.
  2. Dieťa v škole nachádza rodinný krb. Kvalitné vzájomné vzťahy sú pre nás to najcennejšie.
  3. Ucelená výchova a učebný proces je zameraný na život. Učiteľ je viac sprievodca a svoju autoritu využíva pozitívne.
  4. Vzbudzujeme lásku k dobru, kráse a pravde. Centrom všetkého nášho snaženia a konania je osobný vzťah s Bohom.
  5. Budujeme hrdú a lojálnu školskú komunitu. Naše kroky sú transparentné, zapájame rodičov, bývalých študentov a priateľov do aktivít, ktoré robíme.

 

4. KONTAKT NA UČITEĽA

Ak máte akékoľvek otázky, túžite nám pomôcť ešte viac alebo nás chcete inšpirovať svojím pohľadom na víziu, môžete si dohodnúť stretnutie priamo s pedagogičkou z Prievidze, ktorá je za víziu na našej škole zodpovedná:

Marta Orlíková,
marta.orlikova@piaristi-pd.sk