Slávnosť sv. Jozefa Kalazanského

Slávnosť sv. Jozefa Kalazanského
25 aug 2018

S radosťou a vzdávaním vďaky Bohu slávime slávnosť sv. Jozefa Kalazanského, zakladateľa Zbožných škôl.

Vždy 25. augusta sa všetci, ktorí sme a cítime sa byť synmi a dcérami Kalazankého, zhromažďujeme, aby sme v Božej prítomnosti slávili dar povolania, ktorý sme dostali.

Potrebujeme sláviť sviatok Kalazanského. Potrebujeme to predovšetkým preto, že vec, za ktorú bojoval a pre ktorú venoval svoj život, nie je záležitosťou minulosti. Nie – aj  dnes potrebujeme jeho odkaz. Pre mnoho dôvodov.

Pretože stále sa musíme pozerať na realitu tými istými očami, s ktorými sa na ňu pozerá Boh; pretože vo svete, ktorý má tendenciu byť ovládaný jedinou myšlienkou, je obhajoba integrálneho vzdelávania dnes potrebná viac než kedykoľvek predtým; lebo škola pre všetkých a periférie nás, ktori v ňu veríme, naďalej volajú; pretože zásadná cirkevná a spoločenská transformácia je stále tak veľmi potrebná; pretože dieťa a mladý človek kričí za tými, ktorí by ich bránili pred zneužitím akéhokoľvek druhu; pretože iba vzdelanie podporované tými, čo veria v Kráľovstvo, otvára horizonty skutočného naplnenia; pretože nič nie je cennejšie pre tých, ktorí chcú žiť, než aby sa stretli s Kristom.

Potrebujeme ho, pretože každý deň zažívame, že jeho poslanie a charizma dávajú nášmu životu zmysel. To je dôvod, prečo ho musíme sláviť, a to s pohľadom tam, kam ho on smeruje: na deti a mladých ľudí, najmä tých najnúdznejších, s trpezlivou a veľkorysou láskou.

Všetkým mladým ľuďom, ktorí uvažujú o Piaristickom rehoľnom živote, Piaristickým fraternitám, celej Kalazanskej rodine, pedagógom a spolupracovníkom našich diel, rodinám, ktoré nám zverili rast svojich detí, tým, ktorí žijú Piaristickou synodou mládeže, deťom a mladým ľuďom, ktorí medzi nami vyrastajú, RADOSTNÝ SVIATOK SV: JOZEFA KALAZANSKÉHO!

Prijmite bratské objatie!

Generálna kongregácia zbožných škôl