Prajeme vám požehnané Vianoce

Prajeme vám požehnané Vianoce
20 dec 2019

Všetci v živote hľadáme poslanie, ktoré nás presahuje. Aj my v reholi sme sa vybrali na cestu premeny našich škôl, aby boli miestom, kde budú žiaci chodiť radi, kde sa im bude pozitívne rozvíjať charakter a naučia sa veci pre život.

Keď vstupujeme do poslania, ktoré nás presahuje, potrebujeme mať ukotvenie vo vzťahu s Bohom, ktorého láska a dobrota nás presahuje.

Ďakujeme Vám za podporu a vyprosujem Vám požehnanie od dobrého Boha Otca. Nech nás jeho láska a požehnanie presahuje v každej oblasti života, aby sme mohli prežívať skutočný, hlboký pokoj a boli jeho nositeľmi.

P. Juraj Ďurnek SchP