Prajeme vám požehnané sviatky

Prajeme vám požehnané sviatky
17 dec 2018

Rok 2018 bol pre nás obdobím hľadania a napĺňania Vízie piaristických škôl. Sme presvedčení, že je potrebné a nutné začať učiť novým spôsobom, kde v centre všetkého nášho snaženia bude žiak. Postupne meníme a zlepšujeme naše školy. Veríme, že môžu byť ustanovizňami, ktoré pozitívne premenia našu spoločnosť.

Veľmi vám ďakujem v menej celej Rehole piaristov za podporu, modlitby a spoluprácu na rozvíjaní myšlienky nášho zakladateľa – sv. Jozefa Kalazanského – starať sa o mládež a deti, najmä chudobných.

Prajem Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a požehnaný rok 2019. Aby sme boli stále viac a viac zameraní na podstatu všetkého snaženia – na nášho dobrého Boha.