Požehnané veľkonočné sviatky!

Požehnané veľkonočné sviatky!
29 mar 2018

PRAJEME VÁM POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ OBDOBIE A TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ LITURGICKÉ SLÁVENIE TÝCHTO SVIATKOV SPOLU S VAMI

Stále viac si v našej službe a misii uvedomujeme, aké dôležité je darovať svoj čas, talenty, zdroje a seba samých pre ľudí a evanjelium. Špeciálne pre mladých – našich žiakov a študentov.

V tomto období na Vás myslíme, aby celá služba, ktorú robíme, bola zameraná na Ježiša Krista, a aby sme mali neustále zmysel pre obetu, ktorá vychádza z lásky a plodí život.

Nech je veľkonočné obdobie pre nás časom, kedy porozumieme, že skutočná láska prináša obetu,
a že práve takýmto spôsobom nás miloval a miluje náš dobrý – nebeský Otec.