Ponuka pracovných pozícií v Piaristickej škole v Nitre

Ponuka pracovných pozícií v Piaristickej škole v Nitre
06 máj 2022

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra prijme do pracovného pomeru:

 

Vychovávateľ/ka ZŠ

Termín nástupu: 1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2022
Rozsah úväzku: 100%
Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača:

 • Znalosť práce s PC
 • MS Office, internet – pokročilý

Vzdelanie:
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

 • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi,
 • vyučujeme Hejného metódou a žiaci píšu Comenia Scriptom
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Školský špeciálny pedagóg

Termín nástupu: 1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2022
Rozsah úväzku: 100%
Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača:

 •  Znalosť práce s PC
 • internet – pokročilý, MS Office

Vzdelanie:
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

 • prax a skúsenosti s prácou vítané
 • spolupráca s podporným tímom na škole
 • angažovanosť v projektoch
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Učiteľ/ka SŠ

Aprobácia:
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk

Termín nástupu: 1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2022
Rozsah úväzku: 100%

Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača:

 • Znalosť práce s PC
 • internet – pokročilý, MS Office

Vzdelanie:
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

 • kladný vzťah k učiteľstvu, záujem o profesijný rast
 • tímová spolupráca, kreativita, angažovanosť (DofE, Erasmus+)
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Učiteľ/ka SŠ – TSV

Aprobácia: Telesná výchova
Termín nástupu: 1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2022
Rozsah úväzku: 100%
Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny:
nie

Požiadavky na uchádzača:

 • Znalosť práce s PC
 • internet – pokročilý, MS Office

Vzdelanie:
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

 • inovatívne metódy, záujem o profesijný rast
 • tímová spolupráca, kreativita, angažovanosť
 • DofE expedície
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Školník

Termín nástupu: 1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2022
Rozsah úväzku: 100%
Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny:
nie

Požiadavky na uchádzača:

 • Znalosť práce s PC

Vzdelanie:
nižšie stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky

 • prax aspoň 10 rokov vítaná
 • manuálna zručnosť
 • vzťah k práci
 • spoľahlivosť
 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť
 • pozitívny vzťah k deľom