Ponuka pracovnej pozície: Vychovávateľ/ka v školskom zariadení v škole v Nitre

Ponuka pracovnej pozície: Vychovávateľ/ka v školskom zariadení v škole v Nitre
06 máj 2021

Piaristická spojená škola  sv. Jozefa Kalazanského v Nitre prijme do pracovného pomeru  – vychovávateľ/ka v školskom zariadení

Miesto výkonu práce:
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Požiadavky na vzdelanie  podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.:
– ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo a pedagogické vedy zamerané na vychovávateľstvo alebo pedagogiku alebo animáciu voľného času,
– ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – pedagogika,  predškolská a elementárna pedagogika, pedagogika voľného času,
– úplné stredné odborné vzdelanie  zamerané na učiteľstvo a vychovávateľstvo, animátor voľného času, pedagogický asistent

Všeobecné požiadavky:
– kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi,
– občianska a morálna bezúhonnosť
– ovládanie štátneho jazyka
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– počítačové zručnosti výhodou

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nástup: september 2021

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 30. 5. 2021 na adresu:

e-mail: skola@pgjknr.sk

Telefónny kontakt: 0905 480 585

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, 949 01 Nitra

Termín výberového konania: jún 2021 (upresníme).

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.