Ponuka pracovnej pozície: Vedúca/vedúci školskej jedálne v Nitre

Ponuka pracovnej pozície: Vedúca/vedúci školskej jedálne v Nitre
16 feb 2022

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra prijme do pracovného pomeru vedúcu/vedúceho školskej jedálne

Miesto výkonu práce:
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra

Rozsah úväzku : 100%

Požiadavky na vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie

Všeobecné požiadavky:
koordinovanie, riadenie, usmernenie a kontrola stravovacieho zariadenia s plnou hmotnou zodpovednosťou,
zabezpečenie starostlivosti o zamestnancov a usmerňovanie ich práce,
zodpovednosť za technickú úroveň zariadení,
zabezpečenie prevádzky spoločného stravovania v ŠJ – objednávanie  tovaru od dodávateľov,
zostavovanie jedálneho lístka,  normovanie  jedál,
vedenie predpísanej  evidencie (normovací hárok, evidencia predpisu, stravného, platieb a zostatkov, evidencia normovaných a vydaných jedál, skladové karty a obratová súpiska zásob),
zodpovednosť za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného, prijatého od stravníkov.,
práca s internetom, MS Word, Excel, práca s Asc agendou, EduPage vítaná

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Možný nástup:  jún 2022

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do  28. 2. 2022 na adresu:

e-mail: skola@pgjknr.sk
Telefónny kontakt: 0905480585
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, 949 01 Nitra

Predpokladaný termín výberového konanie : 8. 3. 2022.  Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.