Ponuka pracovnej pozície: Účtovníčka/ník školy v Prievidzi

Ponuka pracovnej pozície: Účtovníčka/ník školy v Prievidzi
08 jún 2021

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru účtovníčku školy ( možnosť práce aj pre SZČO ).

Miesto výkonu práce:
Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi.

Rozsah úväzku:
100%, od 7,00 – 15,00 hod.

Požadovaná prax minimálne 5 rokov

Požiadavky na vzdelanie:
– Úplné stredné odborné vzdelanie
– Vysokoškolské I. stupňa
– Vysokoškolské II. Stupňa

Všeobecné požiadavky:
Znalosť podvojného účtovníctva pre neziskové organizácie, komunikácia (jednanie s ľuďmi), tímová práca, pružnosť v myslení, finančná a ekonomická gramotnosť,

Počítače:
Účtovanie v ekonomickom programe – POHODA, Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – pokročilá, Microsoft Outlook – pokročilá, Internet – pokročilá,

Osobnostné predpoklady:
Pozornosť, precíznosť (presnosť), cieľavedomosť, iniciatívnosť, komunikatívnosť

Náplň práce:
Komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre neziskové organizácie, komunikácia s úradmi, bankou, spracovanie uzávierok a štatistík pre zriaďovateľa, inventarizácia majetku a záväzkov. Ovládanie problematiky školskej legislatívy, znalosť zákonov o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ovládanie daňových zákonov.

Možný nástup:
23.8.2021

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom, motivačným listom, dokladom o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Potrebné doklady zasielajte na adresu školy, alebo e-mailom do 15.6.2021.

Kontakt:
e-mail: jana.kurekova@piaristi-pd.sk

Mgr. Jana Kureková
Telefónny kontakt: 046/5424949, 0915464253
Piaristická spojená škola F. Hanáka
A.Hlinku 44, 97101 Prievidza

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.