Ponuka pracovnej pozície: Učiteľ/ka anglického jazyka v Nitre

Ponuka pracovnej pozície: Učiteľ/ka anglického jazyka v Nitre
19 júl 2021

Piaristická spojená škola  sv. Jozefa Kalazanského v Nitre prijme do pracovného pomeru  – učiteľ/ka anglického jazyka

Miesto výkonu práce:
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Požiadavky na vzdelanie  podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.:

Všeobecné požiadavky:
kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
občianska a morálna bezúhonnosť
ovládanie štátneho jazyka
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
počítačové zručnosti výhodou
ochota venovať sa mimoškolskej činnosti – program DofE, Erasmus +

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nástup: september 2021

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 15. 7. 2021 na adresu:

e-mail: skola@pgjknr.sk
Telefónny kontakt: 0905 480 585
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, 949 01 Nitra

Termín výberového konania: 16. 7.  2021. Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.