Páter provinciál sa na stretnutí provinciálov stretol s pápežom Františkom

Páter provinciál sa na stretnutí provinciálov stretol s pápežom Františkom
25 nov 2017

SPRÁVA RADY VYŠŠÍCH PREDSTAVENÝCH ZBOŽNÝCH ŠKÔL

Nové Turíce v zbožných školách

Kalazanský jubilejný rok bol plný požehnaní na všetkých formách pôsobenia zbožných škôl s veľkými oslavami, novými projektami a veľkou dynamikou v našich vzdelávacích komunitách.

Všetko toto bolo vždy sprevádzané pozvaním pápeža Františka, aby sme privítali a žili nové Piaristické Turíce.

Ako vyvrcholenie tohto špeciálneho roka sme dostali darček osobitného stretnutia s pápežom Františkom vo Vatikáne v súvislosti so zasadnutím Rady vyšších predstavených.

Kalazanský zostal verný Cirkvi a pápežovi, dokonca aj v najťažších chvíľach. Prostredníctvom Cirkvi piaristi prijali od Boha milosť, ktorá nás dodnes zachovala vo vernosti a ktorá nám umožnila byť plodnými a usilovnými v našej misii.

Vo svojom prejave pápež František pripomenul, že je dobré byť súčasťou širokej a pluralistickej náboženskej rodiny, rodiny, ktorá nám pomáha rásť v spoločenstve. Skupina, ktorá sa podieľala na pápežskej audiencii bola dobrým obrazom o bohatstve kalazanskej rodiny: piaristi, klerici i laici, piaristické sestry a spolupracovníci v dielach a poslaní našich domov v Ríme.

Toto stretnutie s pápežom Františkom potvrdilo naše povolanie v Cirkvi a nás posilňuje, aby sme žili s evanjeliovou odvahou evanjelizačné poslanie skrze vzdelávanie. Vyzýva nás, aby sme snívali s nádejou na budúcnosť Zbožných škôl. V osobe pápeža sme cítili silu spoločenstva a význam nášho poslania.

Nastanú nové Turíce pre Zbožného školy, ak sa skloníme k nohám učiteľa spolu s Máriou a budeme načúvať Božiemu slovu, a ak budeme trpezlivo čakať na vyliatie Ducha Svätého, s uvedomením si, že potrebujeme opustiť svoje čiastkové záujmy. Žiadame Boha Otca, aby nám poslal Ducha Svätého, aby z nás postavil pevné a trvalé spoločenstvo, ktoré nás urobí dôveryhodnými a plodnými v našom evanjelizačnom poslanie. Vnímame, že sme povolaní žiť našu misiu s vášňou.

V týchto dňoch sme mali nádhernú skúsenosť spoločenstva. Zdieľali sme modlitbu, životy a bratské spolunažívanie. Prehlbovali sme to, ako v našich dielach žiť skutočné povolanie a formovať kultúru, ako urobiť naše povolanie atraktívnejším pre mladých ľudí, ako rozvíjať misijnú vitalitu a ako budovať rodinnejšie komunity. K tomu sme sa obohatili reflexiami náboženských predstaviteľov z iných kongregácií, piaristických rehoľníkov a laikov a najmä našich sestier piaristiek.

Zdieľali sme život, ktorý existuje v našich demarkáciách. Sme radi, že v mnohých štátoch existuje pracovná dynamika, mladí piaristi, ktorí sa nachádzajú v procese formácie, novovznikajúce diela, rast Piaristickej fraternity a predovšetkým spoločenstvo, ktoré medzi nami rastie a umožňuje nám pozerať sa do budúcnosti s nádejou.

Po prijatí Ducha Svätého na Turíce začali učeníci hovoriť v jazykoch, aby ich každý pochopil. Prítomnosť Ducha buduje spoločenstvo napriek veľkej rozmanitosti medzi nami: naprieč národmi, jazykmi, kultúrami, mentalitami, vekom atď. Prejavuje sa spoločný jazyk, ktorý umožňuje spoločné zdieľanie tej istej charizmy.

Chceme vyjadriť kalazanskej rodine, že sme v spoločenstve, hovoríme tým istým jazykom, máme projekt do budúcnosti a predovšetkým chceme pokračovať v kráčaní spolu s požehnaním Cirkvi a ochranou našej Matky Márie.

Rím 11. novembra 2017 Kalazanský Jubilejný Rok

Rada vyšších predstavených zbožných škôl