Páter provinciál Juraj Ďurnek zvolený za predsedu KVRPS

Páter provinciál Juraj Ďurnek zvolený za predsedu KVRPS
18 nov 2021

V dňoch 14. – 15. októbra 2021 sa v Badíne konalo štvrté Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS), kde si členovia zvolili nové vedenie, ktoré začne svoje funkčné obdobie od 1. februára 2022. Novým predsedom sa stal náš páter provinciál P. Juraj Ďurnek, SchP a zástupkyňou predsedu sr. Renáta Jamborová, SSS, (provinciálna predstavená Spoločnosti sociálnych sestier).

Za členov Rady boli zvolení: sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF, (provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier sv. Františka), don Peter Timko, SDB, (provinciál Saleziánov dona Bosca), sr. Karola Dravecká, OP, (generálna predstavená Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy) a páter Tomáš Brezáni, CM, (provinciálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul).

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

Hlavnými cieľmi KVRPS je:

Podpora a propagácia zasväteného života v Cirkvi a spoločnosti – KVRPS umožňuje zviditeľniť menej známe formy zasväteného života, ako aj zúročiť pôsobenie tých významnejších.

Pomáha riešiť spoločné otázky, ktoré sa týkajú zasvätených osôb. Takto dokáže zabrániť zbytočnej rozdrobenosti, ktorá hrozí pri veľkej rozmanitosti foriem zasväteného života a zároveň ušetriť čas i prostriedky jednotlivých inštitútov, ktoré sa tak dajú efektívnejšie využiť na službu, ktorá im je vlastná.

Aktívne spolupracuje s Konferenciou biskupov Slovenska i jednotlivými biskupmi, čím uľahčuje vzájomné vzťahy medzi diecéznymi a rehoľnými štruktúrami a hľadanie spoločných riešení pre dobro celej Cirkvi.

Udržuje kontakt s Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského životam ako aj s ďalšími inštitútmi zasväteného života a konferenciami vyšších rehoľných predstavených v zahraničí, čím pomáha vzájomnej solidarite, otvára nové perspektívy a utužuje kontakt rehoľníkov s Cirkvou vo svete a zvlášť s Apoštolskou stolicou.

Viac o KVRPS nájdete na https://kvrps.sk.

Pátrovi provinciálovi vyprosujeme Božie požehnanie a milosti.