Páter generál PEDRO AGUADO na Slovensku

Páter generál PEDRO AGUADO na Slovensku
28 sep 2021

Predposledný septembrový týždeň Slovenská provincia ožila. Boli sme poctení návštevou Pátra generála Pedra Aguada na Slovensku. V rámci svojej vizitácie prešiel naše školy, komunity v Trenčíne, Nitre a Prievidzi a stretol sa aj s členmi Piaristickej Fraternity na Slovensku. No predovšetkým nás povzbudil svojou prítomnosťou, slovami a starostlivosťou.

Počas stretnutia v Prievidzi sa stretol s členmi Piaristickej Fraternity v Prievidzi, ktorej sa po večernej svätej omši krátko prihovoril. Páter generál poukázal na pravú lásku k sv. Jozefovi Kalazanskému, zakladateľovi rehole. Podľa jeho slov Kalazanský nikdy nechcel, aby sme sa zamerali na neho, ale ak ho skutočne milujeme znamená to, že milujeme tie veci, ktoré miloval aj on:

1. Milujeme Ježiša Krista
2. Milujeme Jeho Matku, Pannu Máriu
3. Milujeme deti
4. Milujeme chudobných
5. Milujeme piaristické školy

Ako prejav vďačnosti mu Fraternita v Prievidzi darovala obraz, ktorý symbolizuje spoluprácu a spoločnú charizmu Rehole a Fraternity, ktorá je jemne naznačená krížom. Sv. Jozef Kalazanský hovoril veľmi veľa o kríži a skúsenosť s nesením vlastného kríža aj žil. Sám vyzýval svojich nasledovníkov, aby často rozjímali nad tajomstvom kríža.

Provinciálna kongregácia predstavila Pátrovi generálovi Víziu piaristických škôl do roku 2030. Piaristické školy totiž prechádzajú výraznou zmenou, ktorá pozitívne ovplyvňuje kvalitu vzdelávania, atmosféru v škole a tiež evanjelizáciu študentov zameranú na osobné spoznanie Boha. Páter generál vyjadril spokojnosť zo smerovania škôl a za aktivity, ktoré sa v slovenskej provincii realizujú poďakoval.