Online detská sv. omša s pátrom Jankom Hríbom každú nedeľu o 11:00

Online detská sv. omša s pátrom Jankom Hríbom každú nedeľu o 11:00
02 okt 2021