Online detská sv. omša s pátrom Jankom Hríbom každú nedeľu o 11:00

Online detská sv. omša s pátrom Jankom Hríbom každú nedeľu o 11:00
06 nov 2020