Nenechajte nás začať s nulou – #GIVINGTUESDAY

Nenechajte nás začať s nulou – #GIVINGTUESDAY
03 dec 2019

Predstavte si školu, do ktorej radi chodíte. Škola, kde je učiteľ viac tútorom na ceste vzdelávania ako prísnou autoritou, ktorá chce, aby sme sa niečo naučili len kvôli maturite.

Naše školstvo sa za posledné obdobie vôbec nepohlo. Ministri sa na stoličkách menia, ale nikto nemá chuť a víziu s tým, ako urobiť z našej krajiny miesto kvalitného vzdelávania.

V piaristických školách sa nám darí angažovať našich študentov a absolventov. Dávame im zodpovednosť, chceme, aby vedeli kriticky rozmýšľať a neskôr, aby žili kvalitný život s hodnotami.

Na túto cestu Vízie piaristických škôl sme nastúpili. Premieňame naše školy zvnútra. Sme však ešte len na začiatku a ak chceme, aby sa nám zmena podarila nielen na našich školách, ale aby sme mohli byť aj inšpiráciou pre ostatné školy a školstvo na Slovensku, potrebujeme Vašu pomoc.

Piaristi, v zmysle hesla nášho rádu: „Zbožnosť a veda“, chcú vytvárať priestor pre vzdelávanie mladého človeka, od predškolského veku až po začlenenie dospelého jedinca do spoločnosti. Snažíme sa prispievať k výchove duchovne zrelých ľudí nielen v kresťanskej spoločnosti, ale i mravne zodpovedných občanov.

Avšak ani tento proces sa nezaobíde bez financií. Rozhodli sme sa preto, vás milí podporovatelia a priaznivci, poprosiť o pomoc!

Finančné prostriedky využijeme na procesy skvalitňovania výučby na školách, na zavádzanie nových učebných trendov a metód, na vzdelávanie pedagógov, všetko pre to, aby sme vedeli priniesť žiakom a študentom kvalitný obsah.

Pomôžte spoločne budovať školy postavené na pilieroch vzťahov, života a hodnôt.

Aktuálne ste nás podporili sumou:

Podporím projekt

Podporím projekt

 

Podporím projekt

 

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu!