Modlitbová výzva od pátra generála

Modlitbová výzva od pátra generála
24 júl 2018

Drahí bratia a sestry,

týmto krátkym listom Vás chcem informovať, že generálna kogregácia sa rozhodla zvolať v celej reholi týždeň modlitieb za pokoj a spravodlivosť v Nikaragui a Kamerune od 23. do 30. júla tohto roku 2018.

Je veľkou pravdou, že v našom svete je veľa ťažkých situácii, poznačených násilím ako aj chýbajúcou spravodlivosťou a slobodou. Všetky z nich potrebujú modlitbu nasledovníkov Kniežaťa pokoja, ktorého narodením bol ohlásený “Pokoj na zemi všetkým Bohom milovaným”, a ktorého pozdrav po zmŕtvychvstaní zostáva naveky v srdci kresťanskej komunity: “Pokoj Vám”.

To je pravda, je tiež pravda, že v našej Reholi tieto mesiace prežívame obvzlášť krušné situácie v Nikaragui a Kamerune. V Kamerune prežívame veľmi ťažké situácie v anglofónnej časti krajiny už viac ako dva roky, čo znamenalo dokonca presun nášho juniorátu. V Nikaragui s tak veľa úmrtiami a napätím, čo ovplyvňuje všetkých, je kvôli aktuálnej situácii, veľmi obťiažne udržať každonennú edukačnú službu. V oboch krajinách dávajú ako Cirkev tak aj Piaristi zo seba to najlepšie – nie bez utrpenia – sprevádzajú ľudí, ktorým slúžia. Musíme sa za nich modliť.

Kvôli tomuto všetkému Vás zvolávam, na týždeň modlitieb za pokoj a spravodlivosť v Nikaragui a Kamerune. Dôverujúc slovám Pána, ktorý nás uisťuje “o čokoľvek požiadate Otca v mojom mene dá Vám to” (Jn 16,23), Vás žiadame aby ste sa v osobnej i komunitnej modlitbe ako aj pri slávení Svätej omše obzlášť venovali tým našim bratom Piaristom, ktorí žijú a pracujú v podmienkach osobitných ťažkostí.

Prijmite bratské objatie a pozdravy všetkým.

P. Pedro Aguado SchP
páter generál