Marek Lehocký zložil prvé sľuby

Marek Lehocký zložil prvé sľuby
28 aug 2019

Novic Marek Lehocký zložil v sobotu 24.8.2019 v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre svoje jednoduché sľuby na jeden rok. Nastupuje tak do formačného domu v Nitre, kde bude prebiehať jeho študentát.

Marek je absolventom nášho Piaristického gymnázia v Nitre. Posledný rok strávil v noviciáte v Poľskom meste Rzeszów, kde sa upevnil v túžbe nasledovať sv. Jozefa Kalazanského formou zasväteného života v komunite pátrov piaristov.

V sobotu zložil tri rehoľné sľuby – chudobu, čistotu poslušnosť a štvrtý sľub špeciálnej starostlivosti o výchovu a vzdelanie detí a mládeže.

Z jeho rozhodnutia sa veľmi tešíme a vyprosujeme mu veľa Božieho požehnania a milostí!