fbpx

Liturgické oznamy

Liturgické oznamy z našich piaristických kostolov2. ADVENTNÁ NEDEĽA 2019 – Prievidza

pdf icon
1. Adventná nedeľa – Prievidza

pdf icon
34.Nedeľa – KRISTA KRÁĽA – Prievidza

pdf icon
Nitra – Oznamy na 33. nedeľu v cezročnom období

V katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emerámana budú na Slávnosť Krista kráľa – 24. novembra bohoslužby nasledovne: 7:00 svätá omša, 9:00 Slávnostná pontifikálna svätá omša, ktorú celebruje J.E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup po ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna na verejnú poklonu do 16:30 kedy začne spoločná modlitba posvätného ruženca s Eucharistickým požehnaním, 17:00 Slávnostné vešpery Pozývame Vás na pravidelnú adoráciu po utorkovej omši o 18:00 (býva každý druhý týždeň počas školského roka)

pdf icon
33. Nedeľa cez rok – PRIEVIDZA

pdf icon
32. Nedeľa cez rok – PRIEVIDZA

pdf icon
Nitra – 31. týždeň v cezročnom období

Odpustky pre duše v očistci možno získať návštevou cintorína za obvyklých podmienok až do 8. novembra Pozývame Vás na pravidelnú adoráciu po utorkovej omši o 18:00 (býva každý druhý týždeň počas školského roka)

pdf icon
31. Nedeľa cez rok – PRIEVIDZA

 

pdf icon
Nitra – 30. týždeň v cezročnom období

- Upozorňujeme, že piatok 1.11 je prikázaný sviatok teda sv. omše budú o 7:00 o 10:00 a o 18:00. - Od poludnia piatku 1.11 a celú sobotu 2.11 možno získať návštevou kostola alebo kaplnky za obvyklých podmienok úplné odpustky pre duše v očistci - Odpustky pre duše v očistci možno získať cintorína za obvyklých podmienok od 1. do 8. novembra - Tento týždeň od stredy 30.10 sú školské prázdniny a teda obedné sv. omše až do konca týždňa nebudú - Zakúpením sviečky pri katolíckej tlači v hodnote 1EUR môžete podporiť fórum života

pdf icon
30. Nedeľa cez rok – PRIEVIDZA

pdf icon
Nitra – 29. týždeň v cezročnom období
pdf icon
29. Nedeľa cez rok – PRIEVIDZA

pdf icon
Nitra – oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období

Budúcu - 29. - nedeľu bude zbierka na misie Zakúpením sviečky pri katolíckej tlači v hodnote 1EUR môžete podporiť fórum života Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ, nitrianskeho biskupa v rokoch 1990-2005, sa v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša. Pozývame kňazov a veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb. Dňa 26. októbra sa bude konať púť spolupracovníkov, miništrantov a priaznivcov nášho kostola do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, viac informáci a možnosť zapísať sa bude v sakristii

pdf icon
28. Nedeľa cez rok – PRIEVIDZA

pdf icon
Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období
pdf icon
27. Nedeľa CEZ ROK 2019 – PRIEVIDZA

pdf icon
26.nedeľa cez rok

pdf icon
25. Nedeľa cez rok

pdf icon
24. Nedeľa cez rok

pdf icon
23. Nedela CEZ ROK Prievidza

pdf icon
Nitra – 22. týždeň v období cez rok

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku nový ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, na webovej stránke biskupstva či na stránke diecézneho stretnutia mládeže psnitra.nrb.sk. Prihlasovať sa je možné do 15.9.2019 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com." Od 1. septembra 2019 sa začína v Bazilike sv. Emeráma 3. ročník Katedrálneho organového festivalu so špičkovými európskymi organistami. Každú nedeľu vás pozývame na koncert o 19:30.

pdf icon
22. Nedeľa cez rok

pdf icon
20. nedeľa cez rok 2019 PD

pdf icon
19. Nedeľa cez rok – Piaristi PD

pdf icon
18. Nedeľa cez rok – PIARISTI PD

pdf icon
Trenčín – 18. nedeľa v období cez rok 2019
pdf icon
Nitra – Poriadok sv. omší cez prázdniny

pdf icon

Nitra – 17. Nedeľa v období cez rok 2019

pdf icon

Prievidza – 17. Nedeľa v období cez rok 2019
pdf icon
Prievidza – 16. Nedeľa v období cez rok 2019
pdf icon