Liturgické oznamy

Liturgické oznamy z našich piaristických kostolovPrievidza – Jedenásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Jedenásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Desiata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Desiata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Deviata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Deviata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Nedeľa Najsvätejšej Trojice
pdf icon
Nitra – Nedeľa Najsvätejšej Trojice
pdf icon
Prievidza – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
pdf icon
Nitra – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
pdf icon
Prievidza – Siedma nedeľa vo veľkonočnom období
pdf icon
Nitra – Siedma veľkonočná nedeľa
pdf icon
Prievidza – Šiesta veľkonočná nedeľa
pdf icon
Nitra – Šiesta veľkonočná nedeľa
pdf icon
Prievidza – Piata veľkonočná nedeľa
pdf icon
Nitra – Piata veľkonočná nedeľa
pdf icon
Prievidza- Štvrtá Veľkonočná nedeľa
pdf icon
Nitra – Štvrtá veľkonočná nedeľa
pdf icon
Prievidza – Tretia Veľkonočná nedeľa
pdf icon
Nitra – Tretia veľkonočná nedeľa
pdf icon
Prievidza – Druhá veľkonočná nedeľa
pdf icon
Nitra – Druhá veľkonočná nedeľa
pdf icon
Prievidza – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
pdf icon
Nitra – Veľkonočná nedeľa
pdf icon
Prievidza- Šiesta pôstna nedeľa
pdf icon
Nitra – Svätý týždeň

pdf icon
Prievidza – Piata pôstna nedeľa
pdf icon
Nitra – Piata pôstna nedeľa
pdf icon
Prievidza – Štvrtá pôstna nedeľa
pdf icon
pdf icon
Nitra – Štvrtá pôstna nedeľa
pdf icon
Prievidza – Tretia pôstna nedeľa
pdf icon
Nitra – Tretia pôstna nedeľa
pdf icon
Prievidza – Druhá pôstna nedeľa
pdf icon
Nitra – Druhá pôstna nedeľa
pdf icon
Prievidza – Prvá pôstna nedeľa
pdf icon
Nitra – Prvá pôstna nedeľa
pdf icon
Prievidza – Šiesta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Šiesta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Piata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Piata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Štvrtá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Štvrtá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Tretia nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Druhá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Druhá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Nedeľa Krstu Pána
pdf icon
Nitra – Nedeľa Krstu Pána
pdf icon
Nitra – Nedeľa Svätej Rodiny
pdf icon
Prievidza – Štvrtá adventná nedeľa
pdf icon
Nitra – Štvrtá adventná nedeľa
pdf icon
pdf icon
Prievidza – Tretia adventná nedeľa
pdf icon
Nitra – Tretia adventná nedeľa
pdf icon
Prievidza – Druhá adventná nedeľa
pdf icon
Nitra – Druhá adventná nedeľa
pdf icon
Prievidza – Prvá adventná nedeľa
pdf icon
Nitra – Prvá adventná nedeľa
pdf icon
Prievidza – Nedeľa Krista Kráľa
pdf icon
Nitra – Nedeľa Krista Kráľa
pdf icon
Prievidza – Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Tridsiata nedeľa v cezročnom období
pdf icon
Nitra – Tridsiata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza- Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Dvasiata piata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza- Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
pdf icon
Nitra – Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza- Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
pdf icon
Nitra – Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Dvadsiata druhá nedeľa cez rok
pdf icon
Nitra – Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Devätnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Devätnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Osemnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Osemnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Šestnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Nitra – Šestnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – Pätnásta nedeľa v Cezročnom obdobi

pdf icon
Prievidza – Pätnástna nedeľa v cezročnom období
Nitra – Pätnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – štrnásta nedeľa v cezročnom období
pdf icon
Nitra – Štrnásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon
Prievidza – trinásta nedeľa v cezročnom období
pdf icon
Nitra – Trinásta nedeľa v Cezročnom období
pdf icon