List reholi od novej generálnej kongregácie

List reholi od novej generálnej kongregácie
09 feb 2022

Drahí bratia a sestry,
tento bratský list vám píšeme niekoľko dní po tom, čo nás 48. generálna kapitula Zbožných škôl vybrala, aby sme pokračovali v službe sprevádzania cesty Rehole a všetkých, ktorí túto cestu zdieľajú, počas celého nového šesťročia.

Túto úlohu prijímame ako vyslanie a z hlbokého presvedčenia, že poslanie, ktoré nám bolo zverené, musíme prežívať a prijať ako tím, v dynamike spoločenstva a z pokornej a veľkorysej oddanosti. Prosíme Pána, aby nás podporoval a posilňoval v tejto službe, ktorú prijímame s plnou disponovanosťou.

Starostlivo sme si vybrali kalazanský text, ktorým sa tento list začína, pretože veríme, že presne vystihuje kľúče, z ktorých sa naše zbožné školy cítia byť poslané kráčať počas týchto rokov. Sú to štyri rady, ktoré vychádzajú z centra kalazanskej duše: oddanosť deťom a mladým ľuďom; skúsenosť viery a modlitby; bratské spoločenstvo a autentická radosť tých, ktorí vedia a cítia, že sa snažia byť verní daru povolania, ktorý dostali od Pána.

Kalazanský dal túto radu svojim rehoľníkom v čase, keď bola kontinuita zbožných škôl vážne ohrozená. Pravdepodobne tak urobil preto, lebo vedel, že tieto štyri kľúče, úprimne stelesnené každým piaristom a bratsky zdieľané v spoločenstve, tvoria podstatu piaristického života. My, ako generálna kongregácia, vám ich znovu všetkým ponúkame. Sú cestou autenticity pre všetkých rehoľníkov rádu; sú svedectvom pozvania pre mladých ľudí, ktorí cítia povolanie pre svoj život; sú vzrušujúcou výzvou pre piaristické komunity a pre členov Fraternity; sú cestou rastúcej identity pre tých, ktorí zdieľajú kalazanské poslanie, a pre tých, ktorí žijú svoju vieru v našej piaristickej prítomnosti, a napokon sú návrhmi života pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí vyrastajú medzi nami.

Predstavujeme sa vám s disponibilitou a angažovanosťou a ponúkame to najlepšie zo seba, aby sme sprevádzali všetky piaristické školy z týchto kalazanských kľúčov.

Ďakujeme vám za prijatie a za vašu požiadavku a spolu s vami prosíme o Pánovo požehnanie a ochranu Márie pre cestu, ktorú sme povolaní prejsť počas tohto šesťročia.

Nech Duch Svätý inšpiruje našu cestu.

Prijmite bratské objatie.
Páter József URBÁN Sch.P., generálny asistent pre Áziu
Páter Félicien MOUENDJI Sch.P., generálny asistent pre Afriku
Páter Carles GIL Sch.P., generálny asistent pre Európu
Páter Julio Alberto ÁLVAREZ Sch.P., generálny asistent pre Ameriku
Páter Pedro AGUADO Sch.P., generálny predstavený
Bazilika Panny Márie Guadalupskej, Mexiko, 6. februára 2022