Rozlišovanie povolania – Kurz Samuel

Rozlišovanie povolania – Kurz Samuel
03 aug 2017

Aby si rozlíšil svoje životné povolanie a upevnil sa vo svojom vzťahu s Bohom. Naším cieľom je vstúpiť spolu s tebou do Božej prítomnosti, aby si vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie,
rozpoznával Boží hlas
.

Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom
a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.

Ak nemáš vlastného skúseného duchovného sprievodcu, tak počas kurzu si budeš môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú.

Viac informácií o kurze – http://kurzsamuel.sk