Je našou povinnosťou pomôcť migrantom

Je našou povinnosťou pomôcť migrantom
10 mar 2016

Téma migrácie a ochrany Slovenska bola pred voľbami jednou z ústredných tém, o ktorej politici diskutovali v politických debatách. Zdá sa, akoby tento problém po voľbách utíchol a téma prestala byť aktuálnou. Médiá však informovali, že kresťania z Iraku a Sýrie sú v záchytnom tábore v Humennom, odkiaľ čakajú na praktické kroky integračného procesu, nakoľko už azyl dostali. Občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc utečencom začalo spolupracovať s pracovnou skupinou KBS a aktuálne hľadá možnosti v regióne Nitry, kde môžu byť utečenci presídlení. Nakoľko provincialát Rehole piaristov na Slovensku sídli v Nitre, pýtame sa pátra provinciála Juraja Ďurneka SchP na jeho pohľad v otázke pomoci migrantom a utečencom.

Téma utečencov bola v predvolebnej diskusii veľmi často zdôrazňovaná. Nakoľko média uvádzajú, že niekoľko rodín by malo byť umiestnených v Nitre a jej okolí je táto téma aktuálna aj pre vás. Aký postoj zaujímate?

Mňa osobne a aj mojich spolubratov piaristov sa téma utečencov dotýka veľmi osobne, pretože si veľmi dobre uvedomujeme ich ťažkú a nebezpečnú situáciu. Je trochu smutné, že v predvolebnom boji sa touto témou viac zastrašovalo a vytváral sa pocit potreby ochrany našich občanov, pričom ja osobne som komunikoval s dobrovoľníkmi, ktorí boli v priamom kontakte s utečencami. Ide o normálnych ľudí, našich bratov kresťanov, ktorí nemajú inú možnosť, ak sa chcú zachrániť, ako odísť zo svojej krajiny. Pápež František na túto tému reagoval veľmi citlivo keď povedal, že by sme mali hľadať spôsoby, ako našim bratom a sestrám pomôcť v situácií, kedy musia čeliť vojne.

Je teda otázka bezpečnostných rizík na mieste?

Pripúšťam, že médiá zo zahraničia neustále prinášajú aj hrozby, ktoré migrácia so sebou prináša. Avšak Slovensko má prísny systém azylovej politiky a taktiež ma predstavitelia občianskeho združenia Pokoj a dobro ubezpečili, že migrantov preverujú. Okrem podrobných osobných záznamov všetci prechádzajú prísnymi bezpečnostnými previerkami. Keď sa rozprávam s rodičmi žiakov našich škôl, niekedy si neuvedomujú, že k nám na Slovensko neprichádzajú utečenci, o ktorých by sme nemali prehľad, ale ľudia, ktorí pochádzajú z kresťanských komunít. A oni sa medzi sebou veľmi dobre poznajú. Teda keď hovoríme o migrantoch, ktorí majú byť premiestnení do regiónu Nitry povedal by som, že nám bezpečnostné riziká nehrozia.

Ako ste uviedli, aj pápež František vyzýva farnosti, aby utečencom pomohli. Je tento postoj správny?

Postoj svätého otca Františka je nielen správny, ale vo svojej podstate veľmi evanjeliový. Naša rehoľa taktiež hľadá spôsoby, ako možno našim bratom a sestrám z Iraku a Sýrie pomôcť. Aj preto sme v našej škole organizovali besedu o tejto téme, diskutovali so študentami a premietali film s touto tematikou. Musím však povedať, že som mal niekedy pocit, že aj naši žiaci majú strach a pritom sa nikdy s utečencami nestretli. Ako som povedal, tento strach nie je v našom prípade opodstatnený. Chcem spolu s mojimi spolubratmi hľadať spôsoby, ako ešte viac pomôcť kresťanom, ktorí utekajú pred vojnou. Vojna je zlo a našou povinnosťou, nielen tou kresťanskou, je pomôcť.

Snaha pomôcť, ktorú prejavujete určite povzbudí aj ostatných veriacich, aby odložili strach a hľadali spôsob, ako kresťanov zo Sýrie podporiť a pomôcť im. Sú nejaké praktické možnosti pomoci?

Dobrovoľníci z Nitry a okolia sa tejto téme venujú už dlhšiu dobu. Z našej strany by malo ísť predovšetkým o prijatie a podporu. Predpokladám, že ešte len keď sa títo kresťania dostanú do bezpečia a začnú žiť “normálny život” bude veľmi dôležité, ako sa budú na Slovensku cítiť. A k tomu môžeme napomôcť aj my. Našou úlohou je teda teraz nešíriť strach, snažiť sa ich spoznať a šíriť postoj, že pomáhať a prijímať je to, čo nás učil aj Ježiš.

P. Jurajovi Ďurnekovi ďakujeme za rozhovor