Informácie k udeĺovaniu sviatosti zmierenia v našich kostoloch

Informácie k udeĺovaniu sviatosti zmierenia v našich kostoloch
01 apr 2020

Nitra:

Milovaní, vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s COVID-19 sme dospeli k riešeniu, ako Vám môžeme byť nablízku a poskytnúť Vám Sviatosť zmiereniaOd 30.3.2020 môžete u nás pristúpiť ku sviatosti kedykoľvek v čase 8:30 – 11:30 a 13:00 – 18:00, avšak vždy iba individuálne po dohode s konkrétnym pátrom.

 Telefónne čísla, na ktorých sa s nami budete môcť dohodnúť sú:

P. Marek Kotras SchP – 0907 360 104,

P. Matúš Palaj SchP – 0918 311 287 a

P. Peter Valachovič SchP – 0951 157 166.

 V prípade potreby môžete zazvoniť aj na zvonček pri dverách do komunity, ktoré sa nachádzajú vpravo od priečelia kostola (pri malom kovovom plote) a pýtať si P. Alojza Orlického SchP.

 S Láskou,
nitrianski piaristi

Prievidza:

V prípade potreby sv. spovede je potrebné si dohodnúť termín individuálne – telefonicky. Telefonovať môžete v čase od 18:00 – 19:00 na číslo 0949 137 724 a dohodnete si tak termín na nasledujúci deň. Tiež v tomto čase je možné si ešte zapísať úmysly sv. omší, je ešte veľa voľných. Kostol zostáva otvorený každý deň (pondelok – nedeľa) 8:00 – 18:00 na osobnú modlitbu.

S Láskou,
prievidzskí piaristi