Nový generálny predstavený

Nový generálny predstavený
02 aug 2009

    Počas júla sa v španielskej Peralte de la Sal konala 46. generálna kapitula Rehole piaristov a za generálneho predstaveného našej rehole bol zvolený

P. Pedro Aguado, SchP.,

pôvodne provinciál provincie Emauz.

    Ďakujeme Bohu za tento nový úsek spravovania našej rehole a pátrovi generálovi vyprosuje veľa Božích milostí v jeho službe.