Čo sme prežili počas jubilejného roka

Čo sme prežili počas jubilejného roka
25 nov 2017

Kalazanský jubilejný rok bol veľmi významný pre celú rehoľu a rovnako významný aj pre našu slovenskú provinciu. Jubileum je časom oslavy, ale aj návratu k podstate. My sme sa vydali do mnohých nových projektov so zreteľom prinášať Kalazanského charizmu do každej oblasti života.

Vznik Piaristickej fraternity na Slovensku

Významným rozhodnutím počas Kalazanského jubilejného roku bolo vytvorenie tretieho rádu – Piaristickej fraternity na Slovensku. Aktuálne má Fraternita 56 členov z Prievidze a Nitry, ktorí sa zúčastnili týchto akcií:

 • 5.10.2016 – Založenie Fraternity, Prvé Valné zhromaždenie
 • 4. – 6.11.2016 – Duchovná obnova v Nitre zameraná na Sväté Písmo
 • 6.3.2017 – Druhé Valné zhromaždenie, Vstup nových členov
 • 19. – 21.5.2017 – Chata Fraternity, Hlbšie spoznanie života Sv. Jozefa Kalazanského
 • 7. – 8.10.2017 – Duchovná obnova v Nitre zameraná na duchovný boj

Publikačná činnosť

Jubilejný rok prežívame ako čas obnovy, lepšie poznanie života Sv. Jozefa Kalazanského a vytvorenie podmienok, aby sme ho mohli lepšie nasledovať. Publikácie, ktoré vydávame distribuujeme skrze našich pátrov, naše školy a zároveň sme zabezpečili distribúciu aj do kníhkupectiev. K tomu nám výrazne pomohlo vydanie kníh v slovenskom jazyku:

 • Reedícia knihy Rehoľná skúsenosť Kalazanského
 • Preklad a vydanie knihy Sv. Jozef Kalazanský – Priekopník vo vzdelávaní pre všetkých
 • Vydanie malej publikácie počas duchovnej obnovy – Zázraky sv. Jozefa Kalazanského
 • Reedícia Konštitúcií a Regúl našej rehole

Púť po stopách Kalazanského

Učitelia spolu so svojimi pátrami zorganizovali púť v Ríme po stopách Kalazanského v termíne od 27.2. – 3.3.2017.

Slávenie Eucharistie

Na nedeľné sv. omše sme pozývali bratov z iných komunít, aby sme tak viac zažívali jednotu a zároveň sa obohatili o spôsob, akým jednotliví bratia prežívajú nasledovanie Kalazanského vo svojom živote.

Výchova umením

Zapájame našich žiakov, aby sa podieľali na rôznych umeleckých podujatiach, ktoré súvisia s Kalazanským:

 • Naša stredná škola pripravila multimediálny projekt, v ktorom mladí ľudia nahrali videá, ako im piaristi pomohli na ceste konverzii
 • Študent našej školy pripravil zbierku kresieb s motívmi sv. Jozefa Kalazanského
 • Žiaci nitrianskej školy pripravili muzikál o živote zakladateľa, ktorý sa bude prezentoval 28. marca 2017, ktorého sa zúčastnil aj páter generál

Piaristi v médiách

Počas Kalazanského jubilejného roku sme využili aj priestor v médiách, aby sme tak zviditeľnili našu rehoľu a zároveň život a charizmu nášho zakladateľa:

 • Nahrávali sme reláciu do kresťanského rádia Lumen
 • O jubileu sme informovali v kresťanských televíziach a novinách
 • Páter provinciál nahral rozhovor pre národné rádio
 • Zverejňovali sme zaujímavosti zo života sv. Jozefa Kalazanského na sociálnych sieťach
 • Publikovali sme modlitby pred svätorečením Faustína Miguéza na našej internetovej stránke a sociálnych sieťach
 • Do našich kostolov sme distribuovali grafické bannery, ktoré informovali o jubilejnom roku
 • Páter provinciál sa 16.1.2017 zúčastnil nahrávania relácie v kresťanskej televízií, kde hovoril o cirkevnom školstve
 • Páter provinciál sa 4.2.2017 zúčastnil nahrávania relácie v kresťanskej televízií o práci piaristov a mládeži
 • V meste Prievidza sme slávnostne otvorili námestie pred našim kostolom, ktoré dostalo pomenovanie „Námestie piaristov”

Pastorácia povolaní

Pátri, zodpovedný za pastoráciu povolaní zorganizovali Duchovnú obnovu pre rozlišovanie povolaní, ktorej sa zúčastnilo takmer desať záujemcov. Dvaja z nich sa rozhodli vstúpiť do ašpirantátu, ktorý sme vybudovali v Nitre.

Zároveň sa spolupodieľame na ročnom kurze Samuel, ktorý má za úlohy pomôcť mladým ľuďom na ceste v rozlišovaní povolania.

Vysviacka nášho brata Petra Valachoviča

Krásne symbolicky prebehla vysviacka nášho brata P. Petra Valachoviča SchP v Trenčíne 25.11.2017 o 10:00.

 

Sme veľmi radi, že ste boli súčasťou našej oslavy a sledovali ste všetky aktivity, ktoré sme organizovali. Ďakujeme za vašu podporu a modlitby!