Zreknoštruovaná freska sv. Cyrila a Metoda v presbytériu Nitrianskeho kostola sv. Ladislava

Zreknoštruovaná freska sv. Cyrila a Metoda v presbytériu Nitrianskeho kostola sv. Ladislava
24 feb 2013