Výzva na predloženie cenovej ponuky – Obnova severnej fasády Kolégia piaristov

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Obnova severnej fasády Kolégia piaristov

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Obnova severnej fasády Kolégia piaristov:
http://www.piaristi.sk/wp-content/uploads/2016/04/vyzva_projekt.pdf

Komentáre

comments