Vigília zoslania Ducha Svätého v Nitre

Vigília zoslania Ducha Svätého v Nitre
14 máj 2013

program 18. mája v Nitrianskom kostole sv. Ladislava:

18:00 – Sv. Omša (s mládežníckym zborom)

19:00 – AKATIST k Duchu Svätému

20:00 – Program bohoslovcov (nitrianskeho seminára)

21:00 – Záverečné požehnanie