Piaristická fraternita na Slovensku


Piaristická fraternita na Slovensku, ďalej len ,,Fraternita”, je podľa kánonov 303 a 312 Kódexu kánonického práva verejným združením veriacich, ktorí vedú apoštolský život a snažia sa o kresťanskú dokonalosť, ako prejav charizmatickej spolupráce laikov a rehoľníkov Rehole piaristov na Slovensku.

Najbližšie Valné zhromaždenie Piaristickej fraternity na Slovensku spojené s obnovením sľubov a skladaním sľubov nových členov bude 6. marca 2017 o 17:00 v Prievidzi