Workshop s prof. Košturiakom o inováciách v našich školách

Workshop s prof. Košturiakom o inováciách v našich školách
05 okt 2018
Pán profesor Košturiak pozdravuje všetkých účastníkov svojho workshopu, kde 5.10. prednášal na tému inovácií v našich školách. Máme k dispozícií audio nahrávky tohto stretnutia, prezentáciu a tiež výstupy z workshopov, ktoré prezentovali jednotlivé tímy. Veľmi sa mu páči, že na našich školách začíname aplikovať víziu a spomenul nás preto aj v celoslovensky distribuovaných regionálnych novinách.