Príď na skúsenosť – Rozlišovanie kňazského povolania s piaristami – Šimon Chrzaser

Príď na skúsenosť – Rozlišovanie kňazského povolania s piaristami – Šimon Chrzaser
27 máj 2021

Ďalší rozhovor zo série rozhovorov o duchovnom rozlišovaní nám poskytol Šimon Chrzaser, ktorý tiež absolvoval pobyt v našej komunite v Nitre.

ŠIMON CHRZASER

Kedy si si prvýkrát uvedomil, že uvažuješ nad povolaním? Bol to nejaký vnútorný hlas?
Prvýkrát to bolo po birmovke v roku 2014, na začiatku 4. ročníka na gymnáziu v Trebišove. Cítil som ako ma Pán Boh priťahuje bližšie a bližšie k oltáru. Bol to zvláštny pocit, ako keby som už mal byť kňazom.

Čo by si poradil mladým mužom, ktorí nad povolaním uvažujú?
Ja veľmi radiť nemôžem, lebo najlepším radcom je sám Boh. Ja môžem iba odporúčať, aby sa hlbšie zakorenili vo svojom povolaní a prišli si vyskúšať život v našej komunite.

Prišiel si na duchovnú skúsenosť práve k nám – k piaristom. Čo Ťa najviac prekvapilo na živote, aký žijú bratia piaristi?
Najviac ma prekvapilo asi to, že každý z pátrov ma prijal, akoby som už zložil prvé sľuby. Bol som tu totiž celý rok a študoval teológiu s bohoslovcami v treťom ročníku. A ak prídeš na skúsenosť, tak zistíš, že sú to pátri, ktorí sa starajú o spásu duší: našich žiakov a učiteľov. A jednak zistíš, že sú to super pátri a super ľudia.

Ako Ti pomohol tento čas v rozlišovaní povolania?
Tento čas strávený v reholi mne osobne pomohol rozvinúť moje povolanie aj v rovine apoštolátu, lebo náš apoštolát je veľmi náročný.

Prečo by si odporučil tento projekt aj iným chalanom?
Myslím si, že je dôležité, aby chalani počúvali Boží hlas a boli naň otvorení, ale určite túto skúsenosť odporúčam, je naozaj veľmi dobrou skúsenosťou.

Ako si sa rozhodol na konci svojho pobytu? Ovplyvnila táto skúsenosť aj Tvoje rozhodovanie v otázke povolania?
Po roku strávenom v reholi som nastúpil pred rokom do noviciátu v Poľsku. Či ma ovplyvnila, neviem takto povedať, ale asi hlavne potvrdila a utvrdila vo mne povolanie.

Čo si myslíš, že je hlavný dôvod, prečo sa dnes mladí ľudia boja rozhodnutia vstúpiť do duchovného alebo manželského povolania?
Podľa mňa je to hlavne o tom, že život vo svete je lákavejší, lebo mladý človek si môže užívať – ale to je konzumný spôsob života,  a potom asi preto, že nemajú záujem ani o manželstvo ani o kňazstvo.

Šimonovi ďakujeme za rozhovor a pobyt u nás.