Piaristi majú zvoleného provinciála a asistentov

Piaristi majú zvoleného provinciála a asistentov
30 apr 2019

Provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku znovu zvolila P. Juraja Ďurneka SchP za provinciála rehole. Súčasťou provinciálnej kongregácie, ktorá je volená na obdobie štyroch rokov, je P. Marek Kotras SchP – asistent za oblasť Rehoľného života a spirituality a P. Juraj Gendiar SchP – asistent za oblasť Ministéria.