Kalazanské fórum 2019

Kalazanské fórum 2019
31 máj 2019

Učitelia piaristických škôl na Slovensku z Nitry, Prievidze a Trenčína sa každoročne stretávajú, aby si pripomenuli odkaz svätého Jozefa Kalazanského. Nebolo tomu inak ani tento rok, stretli sme sa 31. mája v Trenčíne. 

Na spoločnej svätej omši sa nám prihovoril páter provinciál. Vo svojom príhovore zhrnul a pripomenul základné piliere piaristických škôl. Na vlaňajšom stretnutí v Prievidzi bola predstavená vízia piaristických škôl, ktorá sa začala napĺňať tento školský rok.

Zástupcovia jednotlivých škôl prezentovali svoje kroky v napĺňaní tejto vízie. V tomto školskom roku sme sa zamerali na štyri témy:

  1. Debyrokratizácia
  2. Ekológia
  3. Formácia pedagógov
  4. Práca s komunitou.

Mnohé kroky boli veľmi podnetné aj pre iné školy. Inšpirovali sme sa navzájom a zdieľali sme si navzájom skúsenosti z jednotlivých akcií. Svoje akcie konané počas roka predstavil aj Akčný tím študentov Piaristického gymnázia v Trenčíne. Keďže vrámci vízie hľadáme spôsoby ako postaviť žiaka do stredu nášho záujmu, ako sa mu priblížiť a aktivizovať ho, je potrebné ponúknuť učiteľom nové metódy vyučovania.

A práve spoločne strávený deň bez žiakov bol na to ideálny. Tieto nové metódy boli  naplnené témami globálneho vzdelávania. Sú to témy presahujúce jednotlivé vyučovacie predmety a všetci učitelia s nimi majú osobné skúsenosti. Do obeda bola prednáška o globálnom vzdelávaní a po obede boli učitelia rozdelení do skupín, v ktorých si vyskúšali nové vyučovacie metódy. 

                  Stretnutie bolo oslavou, vzájomným stretnutím, osobnou blízkosťou a zároveň príležitosťou vystúpiť z vlastného komfortu a zažiť, či naučiť sa, niečo nové. Učitelia piaristických škôl sa posilnili do ďalšej práce v napĺňaní vízie.

text: Ľubomíra Zahumenská
foto: Alžbeta Bulíková