Fraternita má nových členov

Fraternita má nových členov
03 mar 2019

Prvý marcový víkend sa uskutočnila v Prievidzi duchovná obnova mladých zo Spoločenstva Piar a tretieho rádu piaristov – Piaristickej fraternity. Viac ako 150 účastníkov hľadalo cestu z Povrchu do hĺbky, čo bol aj názov víkendovej obnovy. 

„Z povrchu do hĺbky je obnova, pri ktorej budeme uvažovať, prečo sa nám v živote deje to, čo sa nám deje vo vzťahoch s  ľuďmi, s ktorými sa stretávame a v udalostiach, ktoré prežívame,“ hovorí P. Juraj Ďurnek, vedúci Spoločenstva Piar a provinciál rehole Piaristov na Slovensku. „Odpoveď nájdeme v našom vnútri, v našom  vnútornom svete, ktorý pozostáva z toho, čo cítime, čo si ceníme, čo uctievame, čo milujeme, čoho sa bojíme a čo veríme a po čom túžime. To by nám malo pomôcť prehĺbiť sa a dozrieť ako duchovne, tak aj emocionálne,“ dopĺňa Juraj Ďurnek. 

Účastníkov obnovy čakali prednášky, chvály a čas v spoločenstve. Samozrejmosťou boli svätá omša a možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Účastníci mali možnosť zložiť sľuby na jeden rok a tak sa stať členom Piaristickej fraternity.  Fraternita sa tak rozšírila o ďalších 4 členov z Prievidze a Nitry. Zvyšných viac ako 60 členov Fraternity si svoje ročné zasvätenie – sľuby obnovili.   

Členom Spoločenstva Piar je v súčasnosti viac ako 150 ľudí.  Okrem Prievidze pôsobí aj v Martine, Nitre, Bratislave a Brne. Spoločenstvo je známe službou chvál, ktoré organizuje v Prievidzi každý piatok, ale aj službou na rôznych evanjelizačných akciách na Slovensku či v Českej republike. Piaristická fraternita je tretím rádom rehole Piaristov  a v súčasnosti napomáha v charizme zakladateľa rehole piaristov – sv. Jozefa Kalazanského – starať sa o deti a mládež. 

Peter Štancel, foto: Lucia Humajová