Ako budú vyzerať piaristické školy o ďalších 100 rokov?

Ako budú vyzerať piaristické školy o ďalších 100 rokov?
02 máj 2018

Školstvo na Slovensku sa musí posunúť výrazne vpred: Piaristické školy na Slovensku diskutujú o svojom smerovaní

V pondelok 30. apríla 2018 sa v Prievidzi uskutočnilo stretnutie vedenia Rehole piaristov, riaditeľov a učiteľov piaristických škôl s názvom Kalazanské fórum. Cieľom stretnutia bolo predstaviť návrhy vízie, ktorá bude smerovať školy najbližšie desaťročia.

Piaristické školy na Slovensku si uvedomujú potrebu nanovo definovať svoje smerovanie. P. Juraj Ďurnek SchP, provinciál rehole: „Piaristické školy nesú významné dedičstvo nášho zakladateľa, sv. Jozefa Kalazanského. On bol prvý, ktorý prišiel s revolučnou myšlienkou bezplatného školstva, ktorú realizoval tak, že postavil žiaka do stredu záujmu celého procesu vyučovania. Dnes veľmi zreteľne vnímame, že potrebujeme nájsť nový smer v našich školách, pričom zostaneme verní tejto pôvodnej myšlienke.” Na konferencii vystúpil zahraničný hosť, rektor kolégia z Viedne Jean de Dieu Tagne, ktorý predniesol prednášku o vízií a práci ICALDE (Kalazanský inštitút pre právo na vzdelanie). Ubezpečil učiteľov, že veľmi dobre rozumie ich požiadavkám, obavám zo zmeny a častokrát znechuteniu zo systému, ktorý musia školy akceptovať.

Každá z piaristických škôl začala od začiatku roka pracovať na tézach, ktoré sú východiskom pre definovanie vízie piaristických škôl. Vedenie si uvedomuje, že učitelia majú veľmi veľa práce, doba a kultúra sa mení, nároky rodičov na vzdelávanie a výchovu sa menia a práve preto musia vzdelávacie inštitúcie múdro reagovať na túto situáciu.