Spolupráca

Drahí rodičia, študenti, naši priatelia,
veľmi pekne vám ďakujeme za chuť s nami spolupracovať na tvorení vízie piaristických škôl.

Prosím vyberte, pod ktorú organizačnú zložku našich škôl spadáte:

-> NITRA: Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

-> TRENČÍN: Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

-> PRIEVIDZA: Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi