Zverejnenie výsledkov výberových konaní na pozície riaditeľov škôl

17 jún 2011

Správy z výberových konaní:

Zverejnenie výsledku výberového konania na vymenovanie riaditeľa Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne sa uskutočnilo 13. 6. 2011. Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý zároveň splnil požiadavky vyhlasovateľa výberového konania. Výberová komisia po zhodnotení výsledkov výberového konania uznala uchádzača Mgr. Jána Vojteka úspešným a navrhuje zriaďovateľovi Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne, Reholi piaristov na Slovensku, vymenovať do funkcie riaditeľa  Mgr. Jána Vojteka.

Zverejnenie výsledku výberového konania na vymenovanie riaditeľa Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre sa uskutočnilo 15. 6. 2011. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači, ktorí zároveň splnil požiadavky vyhlasovateľa výberového konania. Výberová komisia po zhodnotení výsledkov výberového konania uznala uchádzačku Mgr. Katarínu Čurillovú ako úspešnú a navrhuje zriaďovateľovi Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, Reholi piaristov na Slovensku, vymenovať do funkcie riaditeľa  Mgr. Katarínu Čurillovú.

Zverejnenie výsledku výberového konania na vymenovanie riaditeľa Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi sa uskutočnilo 16 6. 2011. Do výberového konania sa prihlásili dve uchádzačky, ktoré zároveň splnil požiadavky vyhlasovateľa výberového konania. Výberová komisia po zhodnotení výsledkov výberového konania uznala uchádzačku RNDr. Vieru Beňovú ako úspešnú a navrhuje zriaďovateľovi Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi, Reholi piaristov na Slovensku, vymenovať do funkcie riaditeľa  RNDr. Vieru Beňovú.