Školy

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne