Pri pri poľskej leteckej nehode zahynul aj piarista

Pri pri poľskej leteckej nehode zahynul aj piarista
10 apr 2010

   Pri leteckej nehode vládneho špeciálu Poľskej republiky na území Ruska zahynul aj náš spolubrat piarista P. Jozef Joniec, SchP, organizátor Parafiády. Slovenská provincia Rehole piaristov sa pripája k smútiacim a všetkých príbuzným obetí skladá úprimnú sústrasť a v modlitbách prosí za spolubrata, ako aj za všetkých, ktorí zahynuli pri tomto leteckom nešťastí. Odpočinutie večné daj im Pane!

zdroj: správa poľskej provincie piaristov  a  www.parafiada.pl