Poukázanie 2%

Poukázanie 2% pre hodnotnejší život:

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Rehoľa piaristov na Slovensku
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO/SID: 00586315
Sídlo: 94901 Nitra, Piaristická 8

 

Tlačivo na poukázanie – zamestnanec:

 

2perc